Параметри перегляду списком

Розглянем основні парамтери, які застосовуються при створені перегляду списком


1. create

Атрибут create визначає чи буде відображатись кнопка Створити. Зв замовчуванню кнопка відображається

<tree create="false">

   <field name="name"/>

   <field name="name1"/>

   <field name="state" widget="badge"

          decoration-success="state == 'posted'"

          decoration-info="state == 'draft'"/>

</ tree >2. expand

Атрибут expand визначає чи будуть групи розгорнуті при групуванні. За замовчанням згорнуті. 

<tree expand="1">

   <field name="name"/>

   <field name="name1"/>

   <field name="state" widget="badge"

          decoration-success="state == 'posted'"

          decoration-info="state == 'draft'"/>

</tree>


3. limit 

Атрибут limit визначає кількість рядків на одній сторінці перегляду

<tree limit="50">

   <field name="name"/>

   <field name="name1"/>

   <field name="state"/>

</ tree >


4. editable

Атрибут editable надає можливість редагувати значення у списку, а також додавати нові записи (крім випадків, коли create="False" ) новий запис з’явиться відповідно до значення атрибуту top - вгори, bottom - наприкінці

<tree editable="top">

   <field name="name"/>

   <field name="name1"/>

   <field name="state" widget="badge"

          decoration-success="state == 'posted'"

          decoration-info="state == 'draft'"/>

</ tree >

5. multi_edit

Атрибут multy_edit надає можливість змінити значення декільком записам, які обрані (відмічені галочкою). Усім записам буде прописано однакове значення.

<tree multi_edit="1">

   <field name="name"/>

   <field name="name1"/>

   <field name="state"/>

</ tree >


6. default_order

Атрибут default_order надає можливість змінити сортування значень 

<tree default_order="name">

   <field name="name" optional="show"/>

   <field name="name1" optional="hide"/>

   <field name="state" optional="show"/>

</ tree >


7. delete

Атрибут delete визначає чи є можливість видаляти елементи зі списку. Часто використовується для перегляду списком x2many полів, що візуально прибирає з перегляду іконку видалення

<tree delete="0">

   <field name="name" optional="show"/>

   <field name="name1" optional="hide"/>

   <field name="state" optional="show"/>

</ tree >


8.  edit

Атрибут edit визначає чи є можливість редагувати елементи списку. 

<tree edit="0">

   <field name="name" optional="show"/>

   <field name="name1" optional="hide"/>

   <field name="state" optional="show"/>

</ tree >


9. decoration

Підсвічування може змінити колір та жирність тексту в перегляді списком. Доступні наступні види підсвічування: BF, muted, info, danger, warning, success

   <tree decoration-bf="bool1==True"

         decoration-muted="bool2==True"

         decoration-info="bool3==True"

         decoration-danger="bool4==True"

         decoration-warning="bool5==True"

         decoration-success="bool6==True">

       <field name="name"/>

       <field name="name1"/>

       <field name="bool1"/>

       <field name="bool2"/>

       <field name="bool3"/>

       <field name="bool4"/>

       <field name="bool5"/>

       <field name="bool6"/>

    </ tree >


Параметри перегляду списком
Володимир Карабанов 24 жовтня, 2022
Поділитися цією публікацією
Теги
Архів
Заміна дії при створені запису